والیبال

نکته ی روز: والیبال

والیبال ورزشی گروهی است که در هرگروه شش نفر بازی کرده و هدف آن گرفتن امتیاز با پرتاب توپ از روی تور به زمین حریف بگونه ای که آنها از بازگرداندن توپ ناتوان باشند. بازیکنان این رشته می توانند با دست یا هرقسمتی از بدن خود (ازکمر به بالا) به توپ ضربه وارد کنند. هر تیم می تواند از سه ضربه برای رد کردن توپ به زمین حریف بهره ببرد. این بازی که در آغاز مینتونت نامیده می شد در سال 1895 در وای ام سی ای ماساچوست آمریکا از سوی ویلیام جی مورگان پایه گذاری شد. ویلیام مورگن که در دانشکده اسپرینگ فیلد درس می خواند با پایه گذار ورزش بسکتبال در سال 1891 آقای جیمز نیسمیث آشنا بود. وی با الگو گرفتن از جیمز، با ترکیب جنبه های گوناگون بسکتبال، بیسبال، تنیس، و هندبال، ورزشی را بوجود آورد که اعضای مسن تر وای ام سی ای نیز می توانستند در آن بازی کنند. ست و آبشار نیز برای نخستین بار در سال 1916 به نمایش در‌آمد. در سال 1930 نیز نخستین بازی والیبال ساحلی انجام شد.

 

Fact of the Day: volleyball

Volleyball is a sport played by teams of six players each, who aim to score points by propelling a ball over a net into the opponents' court in such a way that the opponents cannot return it. Players can hit the ball with their hands or any part of their body above the waist. A team is allowed three hits to move the ball over the net. The game, originally called "mintonette," was invented in 1895 at the YMCA in Holyoke, Massachusetts by William G. Morgan. William Morgan studied at Springfield College and knew James Naismith, who invented basketball in 1891. Influenced and inspired by Naismith, Morgan blended aspects of basketball, baseball, tennis, and handball to devise a sport that could be played by older members of the YMCA. The set and spike was first demonstrated in 1916. The first beach volleyball game was played in 1930.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید