Fact of the Day: Q-tips نکته ی روز: چوب پنبه

Fact of the Day: Q-tips

Q-tips were invented by Leo Gerstenzang in 1923 after observing his wife apply wads of cotton to toothpicks. The original name, Baby Gays, was changed to Q-tips Baby Gays in 1926 and then shortened to Q-tips. The Q in Q-tips stands for "quality" and the word tips describes the cotton swab at the end of the stick.

 

نکته ی روز: گوش پاک کن

 

در سال 1923، آقای لئو گرستنزنگ، با دیدن گذاشتن تکه های پنبه روی خلال دندان از سوی همسر خود، گوش پنبه را اختراع کرد. نام چوب پنبه در آغاز بیبی گیز بود که در سال 1926 به چوب پنبه ی بیبی گیز تغییر یافت و پس از آن نیز نام آن کوچک شده و تنها چوب پنبه نامیده شد. حرف نخست این واژه انگلیسی چوب پنبه (Q) مخفف واژه کیفیت (Quality) بوده ومنظور از وا‍ژه (tips) تکه های پنبه در نوک پایانی آن است.

/ 1 نظر / 13 بازدید
صهبا

واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای خدای من!چه ریشه جالبی داره این واژه