زادروزت خجسته باد

صهبای نازم

زادروزت خجسته باد

در پیچ و خم زندگی کنار تو بودن خستگی را از من زدوده و بمن انرژی ادامه تلاش برای ساختن زندگی شاد می دهد. داود بدون تو زندگیش یکنواخت و بدون هیجان بود.

 

My dear love Sahba

Happy Birthday

All the best wishes for my everything

/ 1 نظر / 29 بازدید
صهبا

مرسی عزیز دلم,سپاس از این همه مهرو محبتت داوود گلم