شب یلدا   شب یَلدا یا شب چلّه بلندترین شب سال در نیم‌کره شمالی زمین است. این شب به زمان غروب آفتاب از ۳۰ آذر تا طلوع آفتاب در ۱ دی گفته می‌شود، که برابر با ۲۱ دسامبر یا ۲۲ دسامبر است. ایرانیان و بسیاری از دیگر اقوام آن را خجسته می‌دارند و این شب را جشن میگیرند.   این شب در نیم‌کره شمالی با انقلاب زمستانی برابر است و به همین دلیل از آن شب به بعد درازی روز بیشتر و درازی شب کوتاه‌تر می‌شود. ایرانیان باستان با این باور که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلندتر میشوند و تابش نور ایزدی فزونی می‌یابد، آخر پاییز و آغاز زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می‌خواندند و برای آن جشن بزرگی بر پا می‌کردند.

 

Yalda

From Wikipedia, the free encyclopedia

 

Shab-e Yaldā (Persian: یلدا) or Shab-e Chelleh (Persian: شب چله) is an Iranian festival originally celebrated on the Northern Hemisphere's longest night of the year, that is, on the eve of the Winter Solstice.

Yalda has a history as long as the Mitraism religion. The Mitraists believed that this night is the night of the birth of Mitra the goddess of light. At the morning of the longest night of the year the Mitra is born from a virgin mother.

Following the Iranian calendar reform of 1925, which pegged some seasonal events to specific days of the calendar, Yalda came to be celebrated on the night before and including the first day of the tenth month (Dey). Subject to seasonal drift, this day may sometimes fall a day before or a day after the actual Winter Solstice.

Following the fall of the Sassanid Empire and the subsequent rise of Islam, the religious significance of the event was lost, and like other Zoroastrian festivals, Yalda became a social occasion when family and close friends would get together. Nonetheless, the obligatory serving of fresh fruit during mid-winter is reminiscent of the ancient customs of invoking the divinities to request protection of the winter crop.

The 13th century Iranian poet Sa'di wrote in his Bustan: "The true morning will not come, until the Yalda Night is gone

Yalda Tonight

             Families continue to hold traditional gatherings on Yalda.[1] Iranian radio and television offer special programmes on Yalda. Watermelons are placed on the Korsi, a traditional piece of furniture similar to a very short table, around which the family sit on the ground. On it, a blanket made of wool filling is thrown, people leave their legs under the blanket. Inside the korsi, heat is generated by means of coal, electricity or gas heaters. Pomegranates are traditionally eaten on this night

 
/ 0 نظر / 34 بازدید