سال نوی چینی شادباد

 

آغاز سال نوی چینی

جشن سال نوی چینی یک سری مراسم دو هفته ای است که با عروج خدای آشپزخانه به آسمان در روزهای پایانی دوازدهمین ماه قمری آغاز و با جشنواره فانوس در پانزدهمین روز نخستین ماه سال به پایان می رسد. درشب سال نو (روز سی ام، ماه دوازده)، همه درهای خانه با نوارهای چسبی بسته شده و رییس خانواده سه مراسم مهم را برگزار می نماید: تقدیم هدایا به خداوند آسمان و زمین، تقدیم هدایا به خدایان خانواده و نیایش برای بازماندگان که معمولا به شکل تخته های چوبی که نام و تاریخ درگذشت آنان آمده است. هرگونه چاقو، قیچی یا ابزار تیز در روز سال نو استفاده نمی شود زیرا این ترس وجود دارد که بخت و شانس خوب سال با آن بریده شود. برپایه ی رسم و سنت، روز سال نو زادروز همه مردم چین است. هر نوزاد تازه چشم به جهان گشوده نیز در روز سال نو یکساله شمرده می شود.

 

 Chinese New Year

The Chinese New Year celebration is actually a two-week series of events, beginning with the ascent of the Kitchen God to heaven near the end of the 12th lunar month and ending with the Lantern Festival on the 15th day of the first month. On New Year's Eve (Moon 12, Day 30), all the doors to the house are sealed with strips of paper and the head of the household performs three important ceremonies: the offering to the God of Heaven and Earth, the offering to the Household Gods, and the worship of the ancestral tablets - usually strips of wood with the names and dates for deceased family members. No knives or sharp instruments may be used on New Year's Day, for fear of "cutting" good fortune away. By tradition, New Year's Day is also a birthday celebration for all Chinese people; every new baby is considered to be exactly a year old on New Year's Day

/ 1 نظر / 10 بازدید
Davood Jalili

بهاره جان بی زحمت شما زنگ بزنید من تلفنم مشکل داره مرسی