نکته ی روز: حرکت از سمت چپ

نکته ی روز:

حرکت از سمت چپ

 

هیچ کس با اطمینان نمی داند که رانندگی از سمت چپ چگونه مرسوم شده است ولی برخی می گویند رانندگی از سمت چپ از زمانی می آید که درشکه سواران دوست داشتند در سمت راست نشته تا دستشان جای کافی برای حرکت و زدن شلاق داشته باشد. در دوران میانی، دلیل  ساده ای برای از سمت چپ حرکت کردن وجود داشت و آن این بود که اگر نادوستی به وی از سمت چپ حمله کرد بتواند با شمشیر دست راست خود با وی مبارزه کند. این رسم در سال 1300 میلادی زمانیکه پاپ بانیفیس هشتم سیستم مدرن ترافیک را با اعلام ضرورت ورود زائران به رم از سمت چپ اختراع کرد، بگونه ی رسمی تایید شد. نخستین قانون حرکت از سمت راست در ایالات متحده در سال 1792 در ایالت پنسیلوانیا به تصویب رسید و دیگر ایالات آمریکا و استانهای کانادا نیز از آن سال به بعد این رویه را پی گرفتند.

Fact of the Day: drive-on-the-left locations

No one knows for sure, but some suggest that left-side driving originated from the fact that carriage drivers liked to sit on the right to give their whip hands more freedom. In the Middle Ages, one kept to the left for the simple reason that one never knew when someone unfriendly would come along, and driving on the left kept the right arm free to hold a sword. This custom was given official sanction in 1300 AD, when Pope Boniface VIII invented the modern science of traffic control by declaring that pilgrims headed to Rome should keep left. The first known keep-right law in the U.S. was enacted in Pennsylvania in 1792, and the other states and Canadian provinces followed suit

/ 0 نظر / 12 بازدید