برد کردن در معامله

امروز گزارشی در مورد سفر احمدی نژاد به برزیل می خواندم که با اصطلاح جالبی برخوردم و به خودم گفتم بهتره روی تارنوشت بگذارم:

 

اصطلاح:

 

To get more bang for your buck: a better return on your investment

 

که به معنای دریافت سود بهتر در ازای سرمایه گذاری انجام شده

 

البته جمله ای که من در گزارش خبرگزاری آسوشییتد پرس خواندم در زیر آمده است:

 

"With Brazil he gets more bang for his buck in the sense you're getting legitimacy from a more mainstream player," said Dr. Daniel Brumberg, an Iran analyst at Washington's United States Institute of Peace.

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید