پلک زدن

پلک زدن

 

هر انسان نزدیک به 15 بار در دقیقه، 900 بار در هر ساعت و سیصد میلیون بار در درازای زندگی خود پلک می زند. حالتهای روحی و جسمی بسیاری روش پلک زدن را زیر تاثیر قرار می دهد. پلک زدن باعث مرطوب نگه داشته شدن چشم، محافظت از اشیائ خارجی و پاک نگه داشته شدن چشم ها برای دید خوب می شود. پژوهشهای روانشناسان نشان می دهد یک انسان زمانی که عصبی می شود شمار پلک زدن وی بیشتر و در زمان تمرکز و هوشیاری کمتر می شود. و زمانی که وی کسل است شمار و مدت هرپلک افزایش می یابد.

 

Fact of the Day: blinking

The average person blinks about fifteen times per minute, nine hundred times per hour, and three hundred million times a lifetime. Blinking is influenced by a wide range of physical and mental states. We blink to keep the eyes lubricated, shield them from foreign bodies, and keep them crystal clear for good vision. Psychological studies have found that when a person is nervous, blinking becomes more frequent. It is reduced when a person is concentrating and alert. When a person is bored, the frequency and the duration of each blink increases.

/ 2 نظر / 13 بازدید
بهمن

سلام مثل همیشه زیبا بود سبز سبز باشین

بهمن

سلام به روز هستم با یک مطلب جالب و کوتاه از آمدن ضرر نمی کنید گل که هستید دسته گلی تقدیمتان باد