دماسنج جیوه ای Mercury Thermometer

 

 

نکته ی روز:

دماسنج جیوه ای

دماسنج جیوه ای در سال 1714 از سوی دانیال فرانهایت، یک پزشک آلمانی و سازنده ی دستگاه های علمی آفریده شد. وی همچنین سیستم دمای فرانهایت را در سال 1724 پدید آورد که تاکنون هنوز در ایالات متحده برای سنج دمای هوا بکارگرفته می شود.

 

 

 

Fact of the Day: mercury thermometer

The mercury thermometer was invented in 1714 by Daniel Fahrenheit, a German physicist and maker of scientific instruments. He also developed the Fahrenheit temperature scale in 1724, which is still commonly used in the United States to measure temperature

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
به تو چه

خیر سرت بدبخت