نکته ی روز جدول

نکته ی روز

جدول

نخستین جدول امروزی در 21 دسامبر 1913 در پیوستنامه مجله روز یکشنبه نیویورک ورلد بنام سرگرمی چاپ گردید. آقای آرتور واین طرح این جدول را از بازی دوران کودکی الهام گرفته بود. واژه جدول نیز برای نخستین بار در فرهنگ نامه وبستر نسخه 1934 وارد شد. نخستین کتاب جدول "سایمون و شوستر" نیز در سال 1924 منتشر شد که تبدیل به پرفروشترین کتاب جدول شد.

 

 

Fact of the Day: crossword puzzle

The first modern crossword puzzle (originally called Word-Cross puzzle) appeared in the December 21, 1913 edition of the New York World Sunday magazine supplement, called Fun. Arthur Wynne based the "Word-Cross" on a word game from his childhood. The word crossword first appeared in the 1934 edition of Webster's New International Dictionary. The first publishing venture of Simon & Schuster was also the first crossword puzzle book, Crossword Puzzle Book, in 1924. It became a best-seller.

/ 0 نظر / 8 بازدید