زادروزت خجسته باد
ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/۱٩  

صهبای نازم

زادروزت خجسته باد

در پیچ و خم زندگی کنار تو بودن خستگی را از من زدوده و بمن انرژی ادامه تلاش برای ساختن زندگی شاد می دهد. داود بدون تو زندگیش یکنواخت و بدون هیجان بود.

 

My dear love Sahba

Happy Birthday

All the best wishes for my everything 
زادرزوت خجسته باد
ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٩  

صهبا جان

زادرزوت خجسته باد

امیدوارم سالهای سال شاد و سرافراز باشی