ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٧/٧  

 

دوستان عزيزم جناب آقای عباسی و خانم دکتر اکبرزاده

 

تولد نوزاد عزيزتان را به شما خانواده دوست داشتنی و مهربان تبريک

 عرض می کنم.

 

شايان جان بسيار خوشبخت است که پدر و مادری مانند شما دارد.