ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/٢٠  

Thursday August 11, 2005
This is the 223rd day of the year, with 142 days remaining in 2005.

Fact of the Day: watermelon

Watermelon is a succulent fruit of the gourd family (Cucurbitaceae),
native to tropical
Africa, but under cultivation on every continent
except
Antarctica
. Its vines grow prostrate, with branched tendrils,
deeply cut leaves, and flowers borne singly in the axil of a leaf. Each
light yellow flower produces either pollen or fruit. The sweet, juicy
flesh may be reddish, white, or yellow. Flesh color, shape of the
fruit, and thickness of the rind depend on the variety. The history of
watermelons is a long one; there is a Sanskrit word for watermelon, and
fruits are depicted by early Egyptian artists, indicating an antiquity
in agriculture of more than 4,000 years. Watermelon contains vitamin A
and some vitamin C and it is 92% water. Watermelon is the third most
popular fruit in the
United States
; however, it is really a vegetable
(Citrullus lanatus), a cousin of the cucumber.

 

 

هندوانه

 

هندوانه میوه ای آبدار از خانواده میوه های زمینی است. این درخت  درمناطق گرمسیری اروپا می روید و در سراسر جهان به جز مناطق قطبی نیز کشت می شود. برگها و ساقه و شاخه های پیچیده آن برروی زمین قراردارد. گل این میوه بصورت تک در محل اتصال برگ به ساقه می روید که تبدیل به گرده یا میوه می شود. رنگ مغز آن از قرمز، سفید یا زرد متغیر و  دارای تاریخچه پیدایش طولانی 4000 ساله است. سرشار از ویتامین آ و سی بوده و 92 درصد آن آب است. این میوه در ایران اولین و در آمریکا سومین میوه پرطرفدار است. هندوانه در واقع یک نوع سبزی می باشد، هم خانواده خیار.