ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٥/۳۱  

!George P. Bush

Yes, the Hispanic cousin to George W. Bush, George P. Bush is on a campaign trail in Mexico along with his bride to persuade one million Americans residing in Mexico to vote for his cousin George W. Bush

جرج  پی بوش!

 

 

بله درست می خونید.

 

یکی از پسر عموهای جرج بوش رئیس جمهور آمریکا که نامش جرج پی بوش است همراه همسرش که تازه ازداوج کرده اند در کشور مکزیک به ستاد انتخاباتی جورج بوش پیوسته و قصد دارد آمریکایی های مقیم مکزیک را که بالغ بر یک میلیون نفر می باشند  ترغیب به رای دادن به بوش نماید.

هر دو حزب مهم آمریکا، دموکرات و جمهوریخواه، اهمیت فوق العاده زیادی به رای آمریکاییان اسپانیایی تبار قائل می باشند زیرا این جمعیت اقلیتی در آمریکا بسرعت در حال افزایش است.

در اغلب انتخابات حزب دموکرات موفق به جذب رای این اقلیت شده است.