ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/۱٠  

 

In the first of their three debates

 

John Kerry Wins over Bush

 

در اولين مناظره رياست جمهوری جان کری رقيب بوش توانست بهتر

 

ظاهر شده و در نظر سنجی ها بوش را پشت سر گذارد!