آریاناز عزیزم سه ماهه شد!
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢٥  

 

آریاناز عزیزم سه ماهه شد!

 

خداوند بزرگ را سپاسگزارم که چنین نعمت بزرگی را سه ماه پیش در چنین روزی به ما بخشید. براستی زندگی با آمدن فرزند چه زیباتر و بشاش تر می گردد و امید تازه ای در کالبد انسان دمیده. خداوندا این همه مهر و محبت و لطف و صفای تو را چگونه می توان پاسخ گفت. چگونه می توان در برابر این همه بزرگی سر تعظیم در بارگاهت فرود نیاورد و اشک شوق و بندگی نریخت. در نود روز گذشته همسر نازنینم فداکاریها و گذشتهایی را از خود به نمایش گذاشت که بدون عشقی که تو ای پروردگار بی مانند می آفرینی هرگز میسر نمی گردید. خداوندا! این آفریدگار بزرگ و بی همتا، ای که نام تو زندگی بخش جهان است، تو را سپاس می گویم و از بارگاهت خواستار تداوم مهر و لطفت به ما بندگان کوچک خود می باشم. تو را می ستایم به خاطر وجود همسر فداکار و دختر نازنینم.

 

 

Arianaz is 3 months now!

 

Three months have passed since Arianaz came to this beautiful world and has thus beautifully changed our lives