روز هدایا
ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩  

 

نکته ی روز: روز هدایا

روز هدایا  به روز پس از کریسمس گفته می شود که در انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزلند و برخی دیگر کشورها جشن گرفته می شود. دلیل نام گذاری این روز برای کسی روشن نیست ولی یک نظریه اینست که بسته های هدیه به کارکنان خدمه بدلیل سرکار بودن آنان در روز کریسمس یک روز پس از آن به آنان داده می شده است. این کارکنان اجازه می یافتند روز پس از کریسمس را جشن بگیرند. مدت ها بعد روز بازرگانان و افرادی که به ارائه خدمات در درازای سال می پرداختند را نیز در برگرفت. نظریه دیگر آنست که جعبه هایی که کارکنان کلیسا برای جمع آوری سکه برای بینوایان از آنها بهره می گرفتند در روز 26 سپتامبر باز شده و محتویات آن در جشن قدیس استیون (همان روز) میان مردم پخش می گردید. پیدایش این جشن به سده های میانی (قرون وسطی) در انگلیس بر می گردد.

 

Fact of the Day: Boxing Day

Boxing Day is celebrated the day after Christmas in England, Canada, Australia, New Zealand, and some other countries. No one knows the origin of Boxing Day, but one theory is that Christmas gift boxes were presented to servants on the day after Christmas because the servants were required to work on Christmas Day. The servants were allowed the following day for their own celebration of the holiday. Boxing Day gift-giving was later expanded to include tradespeople and people who provided services during the year. Another theory is that the boxes placed in churches where parishioners deposited coins for the poor were opened and the contents distributed on December 26, which is also the Feast of St. Stephen. Boxing Day originated in the Middle Ages in England