ساعت ۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٦/٢۱  

 

خدايا! دلم خيلی گرفته!

 

اما می دونم که مثل هميشه هوای منو داری!

 

ای خدای بزرگ و مهربان!

ای که در تنهايی و گرفتاری منو هيچ وقت تنها

 نگذاشتی و نخواهی گذاشت!

 

منو هميشه مورد لطف و محبت قراردادی!

 

ازت می خوام تا از کسانی که دوستشون دارم

 

محافظت کنی! مثل هميشه!

 

عشقم تويی خدا!

 

هميشه بيش از آنکه لياقتشو داشته باشم مرا مورد

لطف و محبت قرار دادی!