کهن ترین عکس هوایی
ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٢  

عکس هوایی

کهن ترین عکس هوایی موجود در روز 21 مهر 1٢٣۵ (13 اکتبر 1860) در ایالات متحده از بالن هوایی که در آسمان شهر بوستن ماساچوست گرفته شد. این تکنیک اکنون بصورت عکس برداری از سطح زمین یا ویژگی های جوی آن یا هیدروسفر آسمان با بکارگیری از دوربین های کارگذاشته شده برروی هواپیما، موشک و یا ماهواره هایی در حال گردش دور زمین کامل شده است.

aerial photo

The oldest extant aerial photograph was taken on this day  in the United States from a hot air balloon floating over Boston, Massachusetts. The technique has evolved into photographing the Earth's surface or features of its atmosphere or hydrosphere with cameras mounted on aircraft, rockets, or Earth-orbiting satellites and other spacecraft