ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱٦  

 

آخرين نظرسنجی انتخابات رياست جمهوری در آمريکا از پيشی گرفتن جرج بوش از رقيب دموکرات خود به ميزان ۱۱ درصد حکايت دارد.

 

George Bush Pulls to an 11-point lead over his Democratic Challenger, Latest Polls Say