زشتی سریالهای تلویزیون
ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۳٠  

 

سریالهای تلویزیون ترویج بددهنی و بدگویی

 

نزدیک به دو سه ماهی هست که سریالهای صداوسیما را از راه اینترنت تماشا می کنم و جدا از نکات طنز و خنده دار، آنچه که بیشتر شنیده می شود بکاربردن واژه هایی بسیار زشت که بنده فکر نمی کنم خانواده های ایرانی به این آسانی که در این سریالهای بکار برده می شود این واژه های زشت را بکار ببرند. مرد هزارچهره، پیامک از دیار باقی، قرارگاه مسکونی، سه درچهار و .... براستی من نمی دانم دولتی که به ظاهر و موی جوانان در خیابان توجهی بسیار بی نظیر می کند که در هیچ جای جهان دیده نمی شود چرا نسبت به بکار بردن چنین واژه های زشت و به نظر بنده گونه ای از نهادینه کردن خشونت و زشت گویی است واکنشی نشان نداده بلکه میلیاردها تومان هزینه ساخت چنین سریالهایی بی مفهوم می کند. براستی این سریالها بازتاب دهنده واقعیتهای جامعه ایرانیست؟ آیا مردم ایران چنین بد دهن شده اند؟