چین کمونیست
ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٤  

 

 

چین کمونیست شرمت باد

خبری که به تازگی منتشر شد نشان از اوج زشتی اقدامات دست اندرکاران بازیهای المپیک پکن دارد که خشم جهانیان را برانگیخته. دختری که در مراسم آغازین بازیها آواز خواند بتازگی معلوم شده که صدای خود وی نبوده و صدای دختر هفت ساله است که به خاطر اینکه چهره وی باندازه کافی زیبا یا بامزه نبوده اجازه حضور در مراسم را نیافته و تنها صدای وی پخش شده است. به خدا انسان از کار این چینی های کمونیست در شگفت می ماند. آیا براستی دختری که در گوشه عکس بزرگ آمده آن اندازه چهره ای نامناسب داشته که نباید خود با صدای زیبایش در مراسم آواز را می خوانده؟ آیا مسوولان چینی به آثار روانی کارشان بر آینده این دختر با استعداد و برخلاف گفته آنها که بامزه و به اندازه خود زیباست نبوده اند؟ متاسفانه کشورهای کمونیست که نمونه آن نیز در جهان کم نیست تنها می خواهند به جهانیان نشان بدهند که بهترین هستند ولی آنچه در پشت پرده می گذرد وارونه آن است که در ظاهر دیده می شود. چند روز پیش نیز که گزارش هایی در مورد برگزاری المپیک و آماده سازی تیم های چینی برای این بازیها می دیدم بسیار غمگین شدم. دختران با سن پایین مجبور به گذراندن دوره های آموزشی بسیار دردآور و سخت بودند که اشک از چشمان آنان جاری می شد. جالب اینکه پدران و مادران آنان نیز فرزندان خود را وادار به شرکت در این کلاس ها می کنند. اگر شما به بازیها نیز کمی دقت کنید می بینید مربیان چینی زمانی که شاگردان خود با ناکامی روبرو می شوند چه چهره ای عبوس و رفتاری نامناسب دارند.