بمب اتم
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٦  

 

بمب اتم

ایچ جی ولز نخستین کسی بود که واژه بمب اتم را در سال 1914 بکار برد و عبارت "ground zero" یا مدار صفر درجه برای اشاره به ویرانی بجا مانده پس از انفجار بمب اتم (بویژه در هیروشیما) برای نخستین بار بکار برده شد. واژه بمب اتم برای اشاره به دو نوع بمب اتمی و هیدروژنی بکار برده می شود.

 

Atomic Bomb

H.G. Wells was the first to use the term 'atomic bomb' (1914) and 'ground zero' was first used in reference to the devastation left by an atomic bomb (particularly Hiroshima). The term 'nuclear bomb' encompasses both 'atomic bomb' and 'hydrogen bomb