ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٥/۳۱  

گفتگو با خدا

(قسمت دوم)

 

بعد پرسیدم ...

به عنوان یک پدر، می خواهید فرزندانتان چه درسهایی از زندگی را یاد بگیرند؟

خدا با لبخند پاسخ داد:

یادبگیرند که نمی توان دیگران را مجبور به دوست داشتن خود کرد. اما می توان محبوب دیگران شد. یاد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند.

یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد، بلکه کسی است که نیاز کمتری به دیگران دارد.

بدانند که ظرف چند ثانیه می توانند زخمی عمیق در دل کسانی که دوستشان دارند، ایجاد کنند و سالها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد.

با بخشیدن، بخشیدن یاد بگیرند.

بدانند کسانی هستند که آنها را عمیقا دوست دارند

اما نمی دانند چگونه این دوست داشتن را ابرازکنند.

یاد بگیرند که می شود دو نفر به یک موضوع واحد نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند.

یاد بگیرند که همیشه نباید دیگران آنها را ببخشند، بلکه خودشان هم باید خود را ببخشند.

و بدانند که من اینجا هستم.

همیشه!