شکوه تخت جمشید
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢۳  

 

دوستان فیلم شکوه تخت جمشید را برایتون گذاشتم تا ببینید و نسبت به گذشته پرافتخار ایران احساس غرور کنید

نسخه اینگلیسی در زیر آمده که زمانش بیشتر است:

Perspolis, The richest ancient city ever. Part 1

Perspolis, The richest ancient city ever. Part 2

 

Perspolis, The richest ancient city ever. Part 3

Perspolis, The richest ancient city ever. Part 4 

Perspolis, The richest ancient city ever. Part 5