ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۳٠  

 

 

راست دستان

از هر ۱۰ نفر ۹ نفر با دست راست کار می کنند یا راست دست هستند. برخلاف انسانها بیشتر حیوانات از هردو پنجه خود استفاده می کنند.

 

Fact of the Day: right-handedness
Nine out of ten people are right-handed. Most animals, other than humans who write, are closer to ambidextrous than right- or left-
pawed, clawed, etc