نخستین دستگاه خودپرداز بانکی
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٠  

 

 

 نخستین دستگاه خودپرداز

نخستین دستگاه خودپرداز از سوی بانک کمیکال در شهر نیویورک

در ژانویه ۱۹۶۹ راه اندازی شد.