ساعت ٤:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱۳  

 

اين چه عشقيست چه عشقيست كه در دل دارم من ازين عشق ازين عشق چه حاصل دارم

 

ميگريزي زمنو در طلبت بازهم بازهم كوشش باطل دارم

 

بازلبهاي عطش كرده من عشق جانسوز تورا مي جويد

 

ميتپد قلبم و با هر تپشي قصه عشق تو را ميگويد

 

اين چه عشقيست چه عشقيست كه در دل دارم من ازين عشق ازين عشق چه حاصل دارم

 

ميگريزي زمنو در طلبت بازهم بازهم كوشش باطل دارم

 

بخت اگر از تو جدايم كرده مي گشايم گره از بخت چه باك

 

ترسم اين عشق سرانجام مرا بكشد تا به سراپرده خاك

 

اين چه عشقيست چه عشقيست كه در دل دارم من ازين عشق ازين عشق چه حاصل دارم

 

ميگريزي زمنو در طلبت بازهم بازهم كوشش باطل دارم