ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱٢  

 

در سومين روز نشست جمهوريخواهان در ايالات متحده در شهر نيويورک ديک چينی معاون رئيس جمهور امريکا جان کری رقيب بوش را به تزلزل در تصميم گيری متهم کرد.

در اقدامی ديگر يکی از اعضای حزب دموکرات (حزب جان کری) سناتور زل ميلر که ۱۲ سال پيش در نشست دموکراتها عليه جرج بوش پدر سخنرانی کرده بود اين بار در نشست جمهوريخواهان  به شدت به جان کری حمله کرد و او را لايق پست رياست جمهوری ندانست. اين سناتور در ۲ نوامبر امسال از سنا کناره گيری خواهد کرد.

 

Republican National Convention Day Three

Dick Cheney: America Sees Two John Kerrys

In another development, Senator Zell Miller, Democrat from the state of Georgia, attacked John Kerry calling him unfit to assume the presidency. He had in 1992 Democratic National Convention given a speech attacking George Bush the Father