ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/٩  

 

هم ميهنان گرامی و ايران دوست

 

مرکز آموزش زبان بريتيش کنسول در کتاب

 

English Next

 

به نگارش آقای David Graddol

 

به تحريف تاريخ پرداخته و واژه ساختگی عربی را

 

جايگزين خليج فارس کرده است (صفحه ۳۸).

 

اميدوارم با ارسال ايميل به اين مرکز اعتراض خود

 

را به اين تحريف تاريخی بيان کنيم.

 

Email: contact@english.co.uk

 

اين کتاب را می توان از آدرس زير دانلود کرد:

 

http://www.britishcouncil.org/learning-research-englishnext.htm