ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٩  

 

 

جشن هالوين شما شاد باد

 

Halloween

 

Halloween can be traced back to Samhain, the ancient Celtic harvest festival honoring the Lord of the Dead. Observed on November 1 in the British Isles and parts of France, Samhain also marked the beginning of the Celtic New Year. Because it was a time of transition between the old and the new, the Celts believed that the souls of those who had died during the previous year gathered to travel together to the land of the dead and it was also a time when those who had died before that returned to visit their homes. November 1 was also considered the end of the summer period, the date on which the herds were returned from pasture and land tenures were renewed. People lit bonfires to scare away evil spirits and "sacrificed" fruits and vegetables, hoping to appease the spirits of the deceased. Sometimes people disguised themselves in masks and costumes so that the visiting spirits would not recognize them. Nowadays, Halloween is celebrated on the night of October 31. Pumpkin is a popular fruit in this feast.

 

جشن هالوین

 

 واژه هالوین از جشن باستانی برداشت سلت ها گرفته شده است که هدف آن احترام به پادشاه مرده ها بوده است. این جشن که در اول ماه نوامبر در منطقه بریتیش آیلز، و مناطقی در فرانسه – سمهین – برپا می شده است آغاز سال جدید سلتی نیز محسوب می شده است. سلتی ها معتقد بودند بدلیل تغییر سال، ارواح کسانیکی در سال قبل درگذشته بودند در سرزمین مرده ها دورهم جمع شده و به دیدار منازل خود دراین دنیا می آیند. اول نوامبر به عنوان پایان دوره تابستان محسوب می شده است. در این تاریخ گله های دام از چرا بازگشته و قراردادهای اراضی تمدید می شده اند. مردم به روشن کردن آتش بزرگ پرداخته تا ارواح خبیث را دور نمایند و از میوه و سبزیجات به امید راضی کردن ارواح درگذشتگان استفاده می کردند. گاهی نیز مردم خود را در ماسک و لباسهای خاصی مخفی کرده تا ارواح آنها را نشناسند. امروزه جشن هالووین شب اول ماه نوامبر برگزار می شود و میوه پرطرفدار این جشن کندو تنبل است.