ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۱۳  

 

 

پارسی سخن بگوييم (۵)

 


تازی پارسی   تازی پارسی   تازی پارسی
دعا نیایش   اکثریت بیشتری   رضایت خوشنودی
دعا می کنم نیایش می کنم   اقلیت کمتری   کیاست زیرکی - هوشیاری
وحشت هراس-ترس-بیم   حداکثر بیشینه   معطر خوشبو
کافی است بس است   حداقل کمینه   رطوبت نم
کفایت بسنده-بسندگی   ترجمه برگردان   رطوبت دارد نم دارد
کفایت می کند بسنده می کند   قبول می کنم می پذیرم   صداقت راستی-راستگویی
قیمت بها   نطق سخنرانی   حامله آبستن
اشتغال کارگماری   ناطق سخنران   مبتلا دچار
استفاده کاربرد   خسارت زیان   مبتلا به مریضی دچار بیماری
لهجه گویش   تقدیر یا قسمت سرنوشت   جنس کالا
محدود اندک   قراردادن یا
نصب کردن
گذاشتن   اجناس کالاها
تعداد محدودی شمار اندکی   معما چیستان   تقویم سالنامه
مقصر گناهکار   عصر پسین (امروزه ساکنان استان کرمان، فارس و یزد اینگونه می گویند)   مذمت کردن نکوهیدن
مجسمه تندیس   مرحله دوم گام دوم   وضو دست نماز
محیط پیرامون   قدم دوم گام دوم   تعقیب پیگیری
درمورد درباره   کلام سخن   تمامی همگی
مورد باره   کلام خدا سخن خدا   تمام امور همه کارها
فعال پویا   علاقه دلبستگی   جهل نادانی
نقطه نظر دیدگاه - نگرش علاقه دارم دلبستگی دارم جاهل نادان
مشرق خاور   حرف (الفبا) بندواژه   صاف هموار
مغرب باختر   حرف "سین" بندواژه "سین"   صاف و هموار هموار
نحوه روش   منصوب کردن گماشتن
گماردن
  صعب العلاج بی درمان
سخت درمان
نحوه کار روش کار   اجیر مزدور   علاج درمان
مظهر یا سمبول(لاتین) نماد   اضطراب پریشانی   آخرین واپسین
استهلاک فرسایش   مضطرب هستم پریشانم   نسل دودمان
خجالت شرمساری   جوار همسایگی   سلسله اشکانی دودمان اشکانی
خجول شرمسار   شعر سروده یا چامه(غزل)   عصبانی شدن برآشفتن
خجالت می کشم شرم دارم   شاعر سراینــــده یا چامه سرا(غزل‏گو)   بحران چالش
تعداد شمار   پر تعداد پرشمار   هم معنی هم چم - هم آرش
سلام درود
نیک روز(در دوره ساسانی بیشتر به کار می رفته است)
  در پاسخ به خسته نباشید به جای "سلامت باشید" زنده باشید
پاینده باشید
  معنی چم(cham)-آرش(aresh)