ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/٥  

 

 

پارسی سخن بگوييم (۴)

 


تازی

پارسی   تازی پارسی   تازی پارسی
ظرفیت گنجایش  

مسکن (دارو)

آرامبخش   معلومات دانسته ها
بعضی برخی   مبارک باد خجسته باد   تدبیر راهکار
بعضی اوقات هر از چند گاهی   خادم پیشکار   نجوم اخترشناسی
بعضی وقتها گاهی   میلاد زادروز   منجم اخترشناس
خلف وعده پیمان شکنی   شجاعت دلیری   قوم تیره
اسلحه جنگ افزار   شجاع دلیر   بی توجه بی پروا
نادر کمیاب   مساوات برابری   توجه پروا
سم زهر   مساوی برابر   عادت خو
سمی زهری - زهرآگین   تقریبا 50 عدد نزدیک 50 تا   عادت کردم خو گرفتم
بی احتیاط بی پروا   خاصیت ویژگی   خیال کردم گمان کردم-پنداشتم
احتیاط پروا   خاص ویژه   مقدس ورجاوند(varjavand)
موسسه بنیاد-نهاد-سازمان   عزاداری سوگواری   اساس بنیاد
مهاجرت کوچ   کذب دروغ   بصیرت بینش
اقتباس از ... برگرفته از ...   اکاذیب دروغ ها   خبر تازه
قیام شورش - خیزش   حمام گرمابه   اخبار تازه ها
مختلف گوناگون   حیات زندگی   انتظار چشمداشت
قسمت دوم بخش دوم   بعید دور   انتظار داشتن چشم داشتن
قدیمی کهنه   طلافروش زرگر   دقیق ریزبین
جدیدالانتشار تازه چاپ طلا زر درس آموزه
جدیدالتاسیس نوساز-تازه ساز   طلایی زرین   درس اول آموزه نخست
البسه پوشاک   مشغله کار و بار   متعدد انبوه
محله برزن   حرفه پیشه   اختراع نوآوری
خالص ناب-سره(sare)   مجنون دیوانه - شیدا   امتناع خودداری - پرهیز
طبیعت انسان سرشت آدمی   مجذوب شیفته   امتناع کردن خودداری کردن
ماهیت کار سرشت کار   ظن گمان   صالح درستکار
پیش شرط پیش نیاز   به ظن من به گمان من   صحیح درست
علاوه بر این افزون بر این   سوء ظن بدگمانی   انعکاس بازتاب
لجباز یکدنده-ستیزه جو   عمل کنش   وضع حمل زایمان
لجبازی یکدندگی   عکس العمل واکنش   نورانی درخشان
مستمر پیوسته   اطلاعات داده ها   از بین بردن از میان بردن