ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۳۱  

 

 

پارسی سخن بگوییم (۳)


تازی پارسی   تازی پارسی   تازی پارسی
اسم نام   علامت نشانه   الان اکنون
طهران تهران   علائم نشانه ها   حالا اکنون
اطاق اتاق   علائم راهنمایی و رانندگی نشانه های راهنمایی و رانندگی   بدون شک
بی شک
حتماً
بی گمان
طراز تراز(همانند ترازو)   حمل و نقل ترابری   دفاع پدافند
فاحشه روسپی   فقر تهیدستی- نداری   معادل برابر
سعی تلاش - کوشش   فقیر تهیدست   مساوی برابر
اتحاد همبستگی   قضاوت داوری   تمامی همگی
عمران آبادانی   زبان محاوره ایی زبان گفتاری   عصبانی خشمگین
قبرستان گورستان   عقاب شهباز   شهادت گواهی
قبر گور   رزق روزی   شهادت داد که ... گواهی داد که ...
مقبره آرامگاه   مریخ بهرام   اذیت آزار
مرحوم شادروان   عذرخواهی پوزش   بی فایده بیهوده
مرحومه شادروان   عذر می خواهم پوزش می خواهم  یا ببخشید   فایده هوده
استعمال کاربرد   تمنا خواهش   تخمین برآورد
دلیل انگیزه   تمنا می کنم خواهش می کنم   محترم ارجمند
دلایل انگیزه ها   استدعا می کنم خواهش می کنم   احترام ارج
مشابه همانند   تبریک شادباش- شاباش   ممکن شدنی
درک کردن پی بردن   خاص ویژه   واحد یکتا
مثال نمونه   معکوس وارونه   خدای واحد خدای یکتا
برای مثال برای نمونه   شوکت شکوه   حد مرز - کران
اخطار هشدار   اشکال خرده   حدی ندارد از ... مرزی ندارد از ...
ایمان باور   به احتمال زیاد به گمان بسیار   مشکل دشوار
بلافاصله بی درنگ   ثبت نام نام نویسی   کار مشکلی است کار دشواری است
زیاد بسیار   ثبت نام کردم نام نویسی کردم   شغل کار - پیشه
خراب ویران   زباله آشغال   جلسه نشست
خرابه ویرانه   فارسی پارسی   جلسه کارمندان نشست کارمندان
جسد پیکر   مقایسه سنجش   مجرم بزهکار
حدس گمان   مقایسه می کنم می سنجم   جرم بزه
حدس می زنم گمان می کنم   خلاصه چکیده   لعنت نفرین
مقاومت پایداری   مذهب - دین کیش - آیین   لعنت کردن نفریدن-نفرین کردن