ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٢  

Fact of the Day: Transistor

On this day (December 23) in 1947, John Bardeen, Walter Brattain, and William Shockley saw the fruition of their research at Bell Telephone Laboratories in New Jersey. The transistor's inventors won the Nobel Prize for their discovery, which not only made equipment miniaturization possible, but ushered in a wave of electronic miracles, including the personal computer.

 

ترانزیستور

 

درسال 1947 در چنین روزی (23 دسامبر، 2 دی) آقایان جان برادین، والتر براتین و ویلیام شاکلی شاهد به ثمر رسیدن تحقیقات خود در موسسه آزمایشگاهی بل تلفن در نیوجرسی آمریکا بودند. مخترعان ترانزیستور به دلیل اختراع چنین کشفی که امکان کوچک سازی تجهیزات را ایجاد و آغازگر موجی از معجزه های الکترونیکی از قبیل کامپیوتر خانگی شد برنده جایزه نوبل شدند.