دو ساله شد آریاناز
ساعت ٥:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩۱  

آریاناز عزیزم

دو سال پیش در چنین روزی 15 نوامبر
ساعت 30/5 بعدظهر در بیمارستان ماتیلدا در پیک هنگ کنگ پیش ما اومدی.

 

یاد ترانه ی شمایی زاده افتادم

ه دختر دارم شا نداره صورتی داره مانداره

از خوشگلی تا نداره

به کسکسونش نمیدم به همه کسونش نمیدم

به راه دورش نمیدم به حرف زورش نمیدم

به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش اطلس باشه

به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش اطلس باشه

شاه بیاد با لشکرش شاهزاده ها دور و برش

واسه پسر کوچیکترش

به کسی میدم که تک باشه ملک باشه وملک باشه

به کسی میدم که تک باشه ملک باشه وملک باشه

دختر من رفیق من همنفس شفیق من

نگین انگشتر من عقیق من عقیق من

دختر من یار بابا شمع شب تار بابا

تو اینگلستون جهان تو گل بیخار بابا

یه دختر دارم شا نداره صورتی داره مانداره

از خوشگلی تا نداره

به این و اونش نمیدم به همه نشونش نمیدم

به خواستگارش نمیدم به هر دیارش نمیدم

به کسی میدم که تک باشه ملک باشه وملک باشه

به کسی میدم که تک باشه ملک باشه وملک باشه

شاه شهر ما بیاد با 100 برو بیا بیاد

با گنج و هدیه ها بیاد

ایا بدم ایا ندم ایابدم ایا ندم

به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش اطلس باشه

به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش اطلس باشه