خوش آمدی به این جهان آریاناز عزیزم Welcome to this world my gorgeous Arianaz
ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ آبان ،۱۳۸٩  

 

 

آریاناز دختر نازنینم

 

خداوند را سپاسگزارم که دختر نازنینم آریاناز روز دوشنبه 24 آبان 1389 ساعت 5 و نیم پس از ظهر به این جهان زیبا گام گذاشت و زندگی را برای مادرش صهبا و پدرش داود بیش از پیش زیبا نمود. خداوندا براستی که از ستایشت ناتوانم و از درک آنچه تو به من بخشیده ای ناتوان. خداوندا ای که همه ی این جهان به اراده ی تو هستی گرفته است تو را می ستایم و از بخشیدنی هایت سپاسگزارم.

 

My World Arianaz

My gorgeous Arianza was born on Monday November 15, 2010 at 17:30 thanks to the Gracious God and she blessed the life of her mother Sahba and that of her father Davood. Oh God, words fail me to praise your generosity and grace. The whole universe derives its existence from Thee. Simply put: Thank you for everything.