آریاناز عزیزم سه ماهه شد!
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٩  

 

آریاناز عزیزم سه ماهه شد!

 

خداوند بزرگ را سپاسگزارم که چنین نعمت بزرگی را سه ماه پیش در چنین روزی به ما بخشید. براستی زندگی با آمدن فرزند چه زیباتر و بشاش تر می گردد و امید تازه ای در کالبد انسان دمیده. خداوندا این همه مهر و محبت و لطف و صفای تو را چگونه می توان پاسخ گفت. چگونه می توان در برابر این همه بزرگی سر تعظیم در بارگاهت فرود نیاورد و اشک شوق و بندگی نریخت. در نود روز گذشته همسر نازنینم فداکاریها و گذشتهایی را از خود به نمایش گذاشت که بدون عشقی که تو ای پروردگار بی مانند می آفرینی هرگز میسر نمی گردید. خداوندا! این آفریدگار بزرگ و بی همتا، ای که نام تو زندگی بخش جهان است، تو را سپاس می گویم و از بارگاهت خواستار تداوم مهر و لطفت به ما بندگان کوچک خود می باشم. تو را می ستایم به خاطر وجود همسر فداکار و دختر نازنینم.

 

 

Arianaz is 3 months now!

 

Three months have passed since Arianaz came to this beautiful world and has thus beautifully changed our lives