ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٥  

 

 

پارسی سخن بگوییم (۳)


تازی پارسی   تازی پارسی   تازی پارسی
اسم نام   علامت نشانه   الان اکنون
طهران تهران   علائم نشانه ها   حالا اکنون
اطاق اتاق   علائم راهنمایی و رانندگی نشانه های راهنمایی و رانندگی   بدون شک
بی شک
حتماً
بی گمان
طراز تراز(همانند ترازو)   حمل و نقل ترابری   دفاع پدافند
فاحشه روسپی   فقر تهیدستی- نداری   معادل برابر
سعی تلاش - کوشش   فقیر تهیدست   مساوی برابر
اتحاد همبستگی   قضاوت داوری   تمامی همگی
عمران آبادانی   زبان محاوره ایی زبان گفتاری   عصبانی خشمگین
قبرستان گورستان   عقاب شهباز   شهادت گواهی
قبر گور   رزق روزی   شهادت داد که ... گواهی داد که ...
مقبره آرامگاه   مریخ بهرام   اذیت آزار
مرحوم شادروان   عذرخواهی پوزش   بی فایده بیهوده
مرحومه شادروان   عذر می خواهم پوزش می خواهم  یا ببخشید   فایده هوده
استعمال کاربرد   تمنا خواهش   تخمین برآورد
دلیل انگیزه   تمنا می کنم خواهش می کنم   محترم ارجمند
دلایل انگیزه ها   استدعا می کنم خواهش می کنم   احترام ارج
مشابه همانند   تبریک شادباش- شاباش   ممکن شدنی
درک کردن پی بردن   خاص ویژه   واحد یکتا
مثال نمونه   معکوس وارونه   خدای واحد خدای یکتا
برای مثال برای نمونه   شوکت شکوه   حد مرز - کران
اخطار هشدار   اشکال خرده   حدی ندارد از ... مرزی ندارد از ...
ایمان باور   به احتمال زیاد به گمان بسیار   مشکل دشوار
بلافاصله بی درنگ   ثبت نام نام نویسی   کار مشکلی است کار دشواری است
زیاد بسیار   ثبت نام کردم نام نویسی کردم   شغل کار - پیشه
خراب ویران   زباله آشغال   جلسه نشست
خرابه ویرانه   فارسی پارسی   جلسه کارمندان نشست کارمندان
جسد پیکر   مقایسه سنجش   مجرم بزهکار
حدس گمان   مقایسه می کنم می سنجم   جرم بزه
حدس می زنم گمان می کنم   خلاصه چکیده   لعنت نفرین
مقاومت پایداری   مذهب - دین کیش - آیین   لعنت کردن نفریدن-نفرین کردن

 

  
 
ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٥  

 

 

تازه ها از هاليوود

 

 

تام کروز نام دختر خود را نام ايرانی‌‌

 

 ((سوری))

 

 گذاشت!

همانگونه که می دانيد سوری در زبان پارسی همان رز سرخ است! 

پيوند زير را فشار دهيد تا دراين باره بيشتر بخوانيد!

 

Tom Cruise and Suri

 

  
 
ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٥  

 

 

پارسی سخن بگوییم (۲)


تازی پارسی   تازی پارسی   تازی پارسی
اول نخست   امداد یاری رسانی   عرض پهنا
اولین نخستین   مدد یاری   طول درازا
ابتدا نخست   امدادگر یاری رسان   طویل دراز
شروع آغاز   عازم رهسپار   ارتفاع بلندی
لباس جامه   مقابل روبرو   عریض پهن
فتح یا ظفر پیروزی   مساوی برابر   عمیق گود
رئیس یا مسئول سرپرست   نصیحت پند یا اندرز   مریض بیمار
مراجعت بازگشت   مجلس انجمن   مریضی یا مرض بیماری
شجاع دلیر   عقل خرد   مریض خانه بیمارستان
طعم مزه   منظره چشم انداز   مجروح زخمی
عاقبت سرانجام   حبس زندان   جرح زخم
خطیب سخنران   محبوس زندانی   صدمه آسیب
صلح سازش - آشتی   موفقیت کامیابی   صدمه دیده آسیب دیده
ظاهر نما   موفق کامیاب   مصدوم آسیب دیده
مشاهده دیدن   عظیم سترگ   اولاد فرزندان
داخل تو یا درون   رفیق دوست   عدل داد
منهدم نابود   کلمه واژه   عادل دادگستر - دادگر
انهدام نابودی   کلمات واژه ها   ظلم ستم - بیداد
اطلاع آگاهی   انتخاب گزینش   ظالم ستمگر - بیدادگر
حاضر آماده   استقامت پایداری   قره قروت (ترکی) ترف (Tarf)
ساحل کناره یا کنار   تذکر یادآوری   تحرک جنبش
غریب ناآشنا   قریب نزدیک   خلاصی رهایی
غریبی ناآشنایی   بین میان   خلاص رها
غسل شست و شو   صلوة نماز   اخوی برادر
عهد پیمان   قرار پیمان   قرارداد پیمان نامه
عید جشن   قدرتمند نیرومند   قدرت نیرو - توان
اعیاد جشن ها   رسول فرستاده   ارسال کردن فرستادن
سئوال پرسش   جواب پاسخ   فرار گریز
سرقت دزدی   سارق دزد   یومیه روزانه
بینهایت بیکران   قابل قبول پذیرفتنی   مفید سودمند

  
 
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٥  

 

 

پارسی بگوییم

 

 

هفته نخست

 

هفته دوم

تازی پارسی تازی پارسی
خداحافظ خدانگهدار یا بدرود احسنت، برکه‏ الله، براوو(فرانسه)یاباریکلا آفرین
بسمه تعالی به نام خدا
 

هفته سوم

 

هفته چهارم

تازی پارسی تازی

پارسی

شمسی خورشیدی استدعا می کنم خواهش می کنم
درخواست می کنم
وطن میهن شب بخیر شب خوش
سئوال کردن

اسم شما چیست؟

پرسیدن

نام شما چیست؟

روز بخیر روزخوش
 

هفته پنجم

 

هفته ششم

تازی پارسی تازی

پارسی

جمعه آدینه ابن سینا پور سینا
الی یا لغایت تا عید نوروز جشن نوروز
زلزله زمین لرزه مخصوص ویژه
طبیب پزشک صحبت گفتگو
کبیر بزرگ خاتمه، انتها یا منتهی پایان - ته
 

هفته هفتم

 

هفته هشتم

تازی پارسی تازی

پارسی

قبل از پیش از زراعت یا زارع کشاورزی یا کشاورز
بعد از پس از طفل - اطفال کودک - کودکان
علم دانش حمایت پشتیبانی
عالم دانشمند فکر اندیشه
قسم سوگند حامله آبستن - باردار
محقق پژوهنده یا پژوهشگر معلم آموزگار
تحقیق پژوهش محصل دانش آموز
 

هفته نهم

 

هفته دهم

تازی پارسی تازی

پارسی

راجع به درباره عفو بخشش
ضعف سستی - ناتوانی اطاعت پیروی - فرمانبرداری
وسط میان یا میانی صبح بامداد
نصف نیم  یا نیمه محافظ نگهبان
طبخ پختن امتحان آزمون
مطبخ آشپزخانه محترم ارجمند - گرامی
واقعه یا اتفاق رویداد یا رخداد نهایی پایانی
حادثه پیشامد سعادت بهروزی - خوشبختی

  
 
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٥  

 

 

 

سده 21 میلادی و

 

برخورد پلیس با دختر 10 ساله بدلیل کوتاه بودن مانتو

 

 

مسافران پروازهای داخلی فرودگاه مهراباد تهران عصردیروز صحنه های رفتار نامناسب ماموران بازرسی پلیس با دختری 10 ساله که همراه خانواده اش به کرمان می رفت را بخاطر کوتاه بودن مانتو وی مشاهده کردند و پدر دختر نوجوان از فرط خشم از رفتار ماموران دختر خویش را مورد ضرب و شتم قرار داد. شاهدان ماجرا می گویند پدراين دختر زماني كه واحد بازرسي به مانتوي كوتاه دخترش ایراد گرفت اعتراض خود را با فرياد درمحوطه فرودگاه بیان کرد.‏ بنابراین گزارش، این موضوع باعث جلب توجه مسافران وهمراهان آنان شد و دخترک نیز گریه می کرد.‏ پدر وی درداخل مقرشیشه ای افسرنگهباني پليس با صداي بلند، گفت: خانم هايي كه ايراد گرفته اند اگر راست می گویند بيايندبااين بچه درمسايل ديني مسابقه دهند‏!‏"  پليس کوشش کرد اين پدربشدت خشمگين را آرام کند ولی وی گفت من پدرم باید بدانم جرم دخترم چیست و در برابر دیدگان همه به وی سیلی محکمی زد .‏ خبرنگار «انتخاب» در پایان می افزاید: پلیس در پایان از پدر و دختر 10 ساله تعهد گرفت.

 

  
 
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٥  

 

 

شاهنامه

 

 

ستایش خرد

 

 

کـنون     اي     خردمـند    وصـف    خرد       بدين      جايگـه      گـفـتـن     اندرخورد

کـنون    تا    چـه   داري   بيار   از   خرد      کـه     گوش     نيوشـنده    زو    برخورد

خرد    بـهـتر    از   هر   چـه   ايزد   بداد      سـتايش    خرد    را   بـه   از   راه   داد

خرد    رهـنـماي    و    خرد   دلگـشاي           خرد   دسـت  گيرد  بـه  هر  دو  سراي

ازو     شادماني     وزويت    غـميسـت         وزويت     فزوني     وزويت     کـميسـت

خرد     تيره    و    مرد    روشـن    روان      نـباشد    هـمي   شادمان   يک   زمان

چـه    گـفـت   آن   خردمند   مرد   خرد          کـه     دانا     ز     گـفـتار     از    برخورد

کـسي    کو   خرد   را   ندارد   ز   پيش         دلـش   گردد   از   کرده   خويش   ريش

هـشيوار        ديوانـه        خواند       ورا      هـمان     خويش     بيگانـه    داند    ورا

ازويي   بـه   هر   دو   سراي  ارجـمـند          گـسـسـتـه     خرد    پاي    دارد    ببند

خرد   چشـم   جانست   چون   بنـگري                     تو   بي‌چشم   شادان  جهان  نسـپري

نخـسـت   آفرينـش   خرد   را   شناس            نگهـبان   جانـسـت   و   آن   سه  پاس

سه پاس تو چشم است وگوش و زبان              کزين  سـه  رسد  نيک  و  بد بي‌گـمان

خرد   را   و   جان   را  کـه  يارد  سـتود        و   گر   مـن   ستايم   کـه  يارد  شـنود

حکيما  چو کس نيست گفتن چه سود               ازين   پـس   بـگو   کافرينش   چـه   بود

تويي        کرده        کردگار        جـهان       بـبيني     هـمي     آشـکار    و    نـهان

بـه     گـفـتار     دانـندگان    راه    جوي         بـه  گيتي  بپوي  و  به  هر کس بـگوي

ز   هر  دانشي  چون  سخن  بـشـنوي  از            آموخـتـن     يک     زمان    نـغـنوي

چو    ديدار   يابي   بـه   شاخ   سـخـن                 بداني کـه دانـش   نيابد   بـه   مـن

  
 
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٥  

 

 

 

 

شاهنامه

  

 

 

 

 

 آغاز کتاب

 

 

     

بـه    نام    خداوند    جان   و   خرد                 کزين     برتر     انديشـه    برنـگذرد 

 

خداوند     نام    و    خداوند    جاي                    خداوند     روزي     ده     رهـنـماي 

 

خداوند   کيوان   و   گردان  سـپـهر                  فروزنده    ماه   و   ناهيد   و   مـهر 

 

ز  نام  و  نشان  و  گمان برترسـت                   نـگارنده     بر     شده     پيکرسـت 

 

بـه      بينـندگان      آفرينـنده      را                    نـبيني    مرنـجان   دو   بينـنده   را

 

نيابد     بدو     نيز     انديشـه    راه                   کـه   او   برتر   از  نام  و  از  جايگاه 

 

سخن  هر  چه  زين گوهران بگذرد                   نيابد     بدو    راه    جان    و    خرد 

 

خرد   گر   سخـن   برگزيند  هـمي                     هـمان   را  گزيند  که  بيند  هـمي 

 

ستودن نداند کس او را چو هست                         ميان   بـندگي   را   ببايدت  بسـت

 

خرد را و جان را همي سنجد اوي                       در  انديشه  سخته کي گنجد اوي

 

بدين   آلـت   راي   و  جان  و  زبان                    سـتود    آفرينـنده    را   کي   توان

 

به هستيش بايد که خستو شوي                             ز    گفـتار   بي‌کار   يکـسو   شوي 

 

پرسـتـنده   باشي   و  جوينده  راه                         بـه  ژرفي  به  فرمانش  کردن نگاه 

 

توانا     بود     هر    کـه    دانا    بود                  ز     دانـش     دل    پير    برنا    بود 

 

از  اين  پرده  برتر سخن‌گاه نيست                        ز هستي مر انديشه را راه نيست

  
 
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٥  

 

 

فرخنده باد سال نو

 

Happy Persian New Year