ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٤  

 

 

Iran's Defeat by Korea has put once again our National

Team on a losing Streak

 

May The Soul of Cyrus The Great Resurrect and Save

this Nation from These Good-for-nothin' rulers

  
 
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ مهر ،۱۳۸٤  

 

دوستان عزيزم جناب آقای عباسی و خانم دکتر اکبرزاده

 

تولد نوزاد عزيزتان را به شما خانواده دوست داشتنی و مهربان تبريک

 عرض می کنم.

 

شايان جان بسيار خوشبخت است که پدر و مادری مانند شما دارد.