ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٤  

 

 قم‎ تا سال ‎85 الكترونیكی می‌شود

شهردار قم گفت‎: تا پایان‎ سال ‎ 85 شهر قم‎ به‎ نخستین‎ شهر الكترونیكی‎ كشور تبدیـل‎ خواهد شد.
آقای‎‎ وكیلی‎ بـا بیـان‎ ایـنكـه‎ بـرای اجرای‎‎‎‎ این‎ طرح‎ بخش‌های آی تـی‎ در شهـرداری مركزی‎ ایجاد شده‎ است‎ افـزود: طراحـی‎ ایـن‎ شبكه‎‎‎‎ در شهرداری‎ منطقه 4 به پایان‎ رسیده و درمناطق‎ یك‎ با 80 درصد و در منطقه سه‎ با 35 درصد در حال‎ اجراست‎.
وی‎‎ تصریح‎‎ كرد با اجرای این‎ طرح همـه‎ خـدمـات‎‎ در شهـر قـم‎ بصـورت مـاشـینـی‎، الكترونیكی‎ و بـا تجـهیـزات‎ رایـانـه‎ای‎ و مخابراتی‎ انجام‎ خواهد شد.
شهردار قم‎ گفت‎: در شهر الكترونیكـی‎ ضمن‎ اینكه‎‎ مراجعات‎‎‎ مردم‎ به ادارات بصـورت غیرحضوری‎‎ خواهد بود، پیگیری و یا پرداخت‎ قبوض‎ آب، برق‎، گاز و تلفن‎ نیز از طریق آی‎‎ تی‎ و شبكه‎‎ رایانه ای انجام‎ خواهد شد. 
 
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٤  

 

 Iranians across the Globe Celebrate the End of 13-day New Year Festivities, Sizdabedar